Puslapio taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 

 

1.1   E-nėštukė.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą E-nėštukė.lt internetinėje Parduotuvėje.

1.2. Parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

1.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

1.4. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

 

2. Privatumo politika

 

2.1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš E-nėštukė.lt internetinės parduotuvės, turi užsiregistruoti E-nėštukė.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. E-nėštukė.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti E-nėštukė.lt informacinius pranešimus yra sudaroma galimybė ir pasirinkti tokių pranešimų negauti.

2.2. Užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. E-nėštukė.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. E-nėštukė.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus E-nėštukė.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.3. Klientas, užsiregistruodamas E-nėštukė.lt internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes E-nėštukė.lt internetinėje parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, E-nėštukė.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant E-nėštukė.lt internetinėje parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

2.5. E-nėštukė.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

2.6. Klientas, užsiregistruodamas E-nėštukė.lt internetinėje parduotuvėje, sutinka, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, gauti informacinius pranešimus iš E-nėštukė.lt internetinės parduotuvės apie naujas prekes, straipsnius, akcijas, rekomenduojamas paslaugas ir pan. E-nėštukė.lt internetinė parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui salygas, bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo, informuojant E-nėštukė.lt apie atsisakymą nurodant el. pašto adresą, į kurį nebenori gauti pranešimų, atsiusdamas el. laiską ar SMS žinutę arba paskambinęs, kontaktuose nurodytasi telefonais ir el. pašto adresais. Taip pat E-nėštukė.lt pranešimų gavimo gali atsisakyti kiekvieną kartą kai gauna pranešimą i savo el. pasto dėžutę, paspausdamas atsisakymo nuorodą.

3. Kaip užsakyti

 

3.1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

3.2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes, nurodyti prekių dydžius ir spalvas. E-nėštukė.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3.3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo E-nėštukė.lt elektroninėje parduotuvėje būdų.

3.4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą E-nėštukė.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis nepažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su E-nėštukė.lt elektroninės parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su elektroninės parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

3.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas E-nėštukė.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna E-nėštukė.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir E-nėštukė.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai E-nėštukė.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

3.6. Klientui pateikus užsakymą, E-nėštukė.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys ir rekvizitai reikalingi užsakymo apmokėjimui.

3.7. E-nėštukė.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir E-nėštukė.lt vykdymo pradžios momentu.

3.8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas E-nėštukė.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

3.9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis elektroninės parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

3.10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

4. Atsiskaitymo būdai

 

4.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš E-nėštukė.lt elektroninėje parduotuvėje nurodytų būdu.

4.2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik E-nėštukė.lt gavus apmokėjimą už prekes.

4.3. Atsiskaitymas grynais galimas tik Vilniaus mieste. Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą grynaisiais pristatymo metu, jis turi teisę apmokėti už prekes grynaisiais pinigais atvykus kurjeriui. Prekės išsiunčiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir už prekės bus apmokėta.

4.4. Už kai kuriuos atsiskaitymo būdus gali būti imami administravimo mokesčiai, kurie nurodyti prie kiekvieno mokėjimo būdo.

 

 

5. Prekių pristatymas

 

5.1. E-nėštukė.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 7 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai E-nėštukė.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, E-nėštukė.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

5.2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.

5.3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti E-nėštukė.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.4. Prekės, užsakytos E-nėštukė.lt internetinėje parduotuvėje, įprastai pristatomos per kurjerių tarnybą.

5.5. Pristatant per kurjerių tarnybą, prekės pristatomos su Klientu suderintu laiku.

5.6. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjeris papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui pirmą kartą nepriėmus prekių, jis turi teisę prekes atsiimti pats su kurjeriu suderintoje vietoje. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos E-nėštukė.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, E-nėštukė.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

5.7. Klientas privalo nedelsiant informuoti E-nėštukė.lt  elektroniniu paštu:

a) jeigu gavus patvirtinimą iš E-nėštukė.lt, kad prekės išsiūstos, per 3 darbo dienas siunta nėra pristatoma;

b) visais atvejais nedelsiant informuoti E-nėštukė.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

5.8. Visais atvejais, kai atsiimate prekes, o pakuotė yra suplėšyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant siuntą atiduodančio darbuotojo akivaizdoje. Tokių veiksmų neatlikus, E-nėštukė.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

5.9. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai E-nėštukė.lt.

5.10. Prekių pristatymas Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) - 3,50Eur .

5.11. Prekių pristatymas į ES atliekamas tik per AB „Lietuvos paštas“, kai siuntos su pakuote svoris neviršija 2000 gramų, kainuoja 11,30Eur su registracija, nepriklausomai į kokia ES valstybę siunčiama. Kai siuntos svoris su pakuote viršija 2000 gramų, ir kai siunčiama ne i ES, pristatymo mokestis paskaičiuojamas pagal šalį ir tikslų svorį ir tik administratoriui patvirtinus tikslų pristatymo mokestį, apmokamas užsakymą. Prieš užsakant siunta į kitą šalį patariama pasiteirauti apie Jus dominančių prekių bendra svorį su pakuote elektroninių paštu.

5.12. Jeigu buvo pasirinktas pristatymo tarifas į ES iki 2000 gramų ir įvykdytas apmokėjimas, o siuntą sveria daugiau negu 2000 gramų, tokios siuntos pristatymas, bus sustabdytas, kol nebus apmokėtas skirtumas, tarp tikro paskaičiuoto pristatymo mokesčio ir sumokėto, į atskirai nurodytą sąskaitą.

Valstybės narės į kurias siunčiama ES tarifu: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė (UK), Kipras, Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

6. Prekių gražinimas

 

6.1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

6.2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas.

6.3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių E-nėštukė.lt plombą.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti E-nėštukė.lt prekių įsigijimo dokumentus.

6.4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:

a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

b) kūdikių drabužėliai;

c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos, apatinis trikotažas ir panašūs dirbiniai;

d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai.

e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai.

f) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai.

g) žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir žvejybos reikmenis.

6.5. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą formą, esančią E-nėštukė.lt internetinėje parduotuvėje, kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis, bei sulaukę E-nėštukė.lt patvirtinimo apie prekės keitimo ar grąžinimo galimybę.

6.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti E-nėštukė.lt tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą E-nėštukė.lt banko sąskaitą.

6.7. Tais atvejais, kai E-nėštukė.lt neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

6.8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir E-nėštukė.lt pirktų ir grąžinamų prekių gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

6.9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

 

 

7. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 

7.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

7.2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.

7.3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

7.4. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai Parduotuvei el. paštu arba kitais jos nurodytais kontaktais, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvei per su Klientu suderintą protingą terminą trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

7.5. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

7.5.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

7.5.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

7.5.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

7.5.4. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

7.5.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

7.5.6. Pasitaikius prekėms su gamintojo broku, Parduotuvė įsipareigoja pašalinti prekių trūkumus per įmanomai trumpiausią laiką. Jei trūkumų pašalinti negalima, tuomet Parduotuvė arba grąžina pinigus Klientui, arba pakeičia prekes analogiškomis.

7.5.7. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".